ALGUSTEKST

Peamine eesmärk L@jost projektis on välja arendada integreeritud juhendava ja koolitava õppekava mis peaks nõu andma ja abistama puuetega inimesi IT vahendite rakendamises kõnekeskuse sektoris, nagu:

A)Parandada nende IT oskust ja IKT pädevust;
B) Mõista riikliku tööjõuturu vajadusi kõnekeskuse sektoris;
C) Aidata sihtgrupil taassiseneda tööjõuturule.

Projekti tulem ja lõpparuanne avaldatakse veebileheküljel Projekt - Partnermaad (Türgi, Inglise, Itaalia, Eesti, Rumeenia)

Kõik soovitused ja teated L@jost projekti kohta on teretulnud kuni 28. juunini 2015.a.

Abdurrahman Kurtaslan
President of the E.D.F

See projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni poolt. Projekti number on 2013-1-TR-LEO04-48145-1 (LDV partnerlusprojekt). See väljaanne kajastab ainult vastutavate organisatsioonide ja autorite arvamust ning Euroopa Komisjoni ja Türgi riiklik esindus saa vastutada selles projektis sisalduva info kasutamise eest.